Węgierszczyzna w polszczyźnie?

Data publikacji: 2021-05-13 00:00:00

Język polski i węgierski znajdują się na szczycie piramidy opublikowanej przez portal claritaslux.com, która przedstawia najtrudniejsze języki na świecie. Nie dość, że są one najtrudniejsze do nauczenia, to jeszcze bardzo od siebie oddalone.

Hungaryzmy w języku polskim to niewielka, ale tematycznie zróżnicowana grupa Dziedziny, z których te wyrazy pochodzą, są bardzo zróżnicowane i wskazują, na jakich polach relacje węgiersko-polskie były najintensywniejsze. Badania nad hungaryzmami w języku polskim, , ukazują, że wyrazy te stanowią obecnie grupę około czterdziestu słów – głównie rzeczowników. Są w zdecydowanej większości historycyzmami, archaizmami, oddają w języku koloryt lokalny. Nie są zatem elementem składowym polszczyzny codziennej, a raczej biernej odmiany języka.

Najznaczniejszą grupę hungaryzmów stanowi dział wojskowy: są to nazwy uzbrojenia, formacji, sprzętu. Szereg, orszak, hajduk, husarz, dobosz, giermek, honwed, hejnał, harc to niektóre z zapożyczeń. Należą one w większości do tych powszechnie znanych i używanych. To ilustruje tezę, że kontakty militarne były w relacjach bratanków najważniejsze i najczęstsze na etapie kształtowania się języków.

Kolejną, dość sporą grupą są określenia związane z szeroko pojętą modą: nazwy strojów (głównie nakryć głowy i obuwia): m. in. kapcie, szarawary, kontusz, ciżma, kalap, katanka.

Jak wiadomo, Węgry w oczach Polaków głównie kuchnią stoją. Stąd też spory zasób zapożyczeń związanych z kulinariami: gulasz, papryka, paprykarz, sostej. Ważne jest też słownictwo związane z winem: tokaj, antał, madziar, maślacz, sajtałasz. Są to nazwy pochodzących z Węgier produktów i przyrządów do ich wytwórstwa. Te słowa również są jednymi z powszechniejszych hungaryzmów, ponieważ węgierska kuchnia jest w Polsce często praktykowaną, a wina węgierskie cieszą się dobrą opinią – przecież „nie ma wina nad węgrzyna”. Słów z tej grupy nie da się w większości zastąpić żadnymi innymi wyrazami.

Dużo jest też słów związanych z życiem wsi, terminologią pasterską, dworską, administracyjną, związanych z handlem i gospodarką, czy hodowlą koni. Są to m. in. czikosz, maszkara, trefny, widek, naderspan, juhas, szałas, gazda, racica, bogar, żelarz, fałat.

A może znacie jakieś inne przykłady węgierszczyzny w polszczyźnie?

 

Źródło: www.magyazyn.pl/tere-fere-o-hungaryzmach-w-polszczyznie-3/

 

12 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 16 000 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI

 ________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.