Poufność

Poufność

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA („BALAJCZA”) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od Klienta w związku z wykonywanym tłumaczeniem, stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta rozumie się wszelkie nie podane do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności.

BALAJCZA zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać, bez pisemnej zgody Klienta, żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta lub podmiotów z Klientem współpracujących, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub zostały przekazane do BALAJCZA bez obowiązku zachowania poufności, lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści.

BALAJCZA ma prawo ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta swoim pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających ze zlecenia i po odebraniu od tych osób oświadczenia o obowiązku zachowania poufności przekazanych informacji. BALAJCZA potwierdza, że wszystkich pracowników Biura Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA i współpracujących z nim tłumaczy obowiązuje klauzula poufności.

 

Pobierz regulamin współpracy >>>

Data publikacji: 2015-02-25 08:36:35

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH