Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  • Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane udostępnione przez Państwa dane osobowe jest spółka pod firmą BALAJCZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotylion 2 w Warszawie (kod pocztowy 02-860), numer telefonu + 48 22 643 47 94, adres e-mail: balajcza@balajcza.pl  (dalej: „Administrator”).
  • Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu kierowania do Państwa informacji ze świata języków obcych, różnic kulturowych i podróży w postaci Fanlettera na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, o której mowa w art. 6 ust. 1f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom powiązanym tj. spółce Controlling Consulting sp. z o. o. oraz innym podmiotom lub partnerom biznesowym w dążeniu do realizacji celu przetwarzania określonego w p-kt 2. Administrator dochowa należytej staranności i zapewni właściwe środki ochrony, gdy w celu realizacja celów przetwarzania Państwa danych osobowych, dane będą udostępnione podmiotom na zintegrowanym Europejskim Obszarze Gospodarczym  lub w krajach poza tym obszarem.
  • Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane – to jest do czasu posiadania w ofercie Administratora usług i produktów, którymi możecie być Państwo zainteresowani – chyba, że wcześniej zrezygnujecie Państwo z możliwości otrzymywania Fanlettera.
  • Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w celu chęci realizacji tych praw, proszę kontaktować się z Administratorem  w celu weryfikacji tożsamości osoby. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 

Data publikacji: 2018-10-15 00:00:00

10 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

ponad 1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH