Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą BALAJCZA sp. z o.o., ul. Kotylion 2, 02-860 Warszawa, numer telefonu: 22 643 47 94, e-mail: balajcza@balajcza.pl (dalej: „Administrator”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu

 • przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy;
 • przeprowadzenia w przyszłości rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy albo inne podobne stanowisko odpowiadające Państwa umiejętnościom;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od kategorii danych –  na podstawie przepisu prawa (art. 22¹ Kodeksu Pracy)  albo na podstawie przesłanki zgody.

Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora innym podmiotom grupy BALAJCZA.

Państwa dane będą przechowywane:

 • w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji – do czasu zakończeniu procesu rekrutacyjnego;
 • w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji – do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi procesu rekrutacji – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń; a w razie wszczęcia postępowania z takiego roszczenia – po prawomocnym zakończenia postępowania.

Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie przesłanki zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Prawa wymienione w punktach 1-7 powyżej można zrealizować wysyłając mail na adres: praca@balajcza.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych – w zależności od ich kategorii – może być:

 • wymogiem ustawowym i możecie być Państwo zobowiązani do ich podania a brak ich podania może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w procesie rekrutacji;
 • dobrowolne, gdy Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przesłanki zgody; brak podania tych danych nie będzie się dla Państwa wiązał z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

 

Data publikacji: 2018-06-05 00:00:00

 

11 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI