Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą BALAJCZA sp. z o.o., ul. Kotylion 2, 02-860 Warszawa, numer telefonu: 22 643 47 94, e-mail: balajcza@balajcza.pl (dalej: „Administrator”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu

 • przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy;
 • przeprowadzenia w przyszłości rekrutacji na stanowisko wskazane w ofercie pracy albo inne podobne stanowisko odpowiadające Państwa umiejętnościom;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od kategorii danych –  na podstawie przepisu prawa (art. 22¹ Kodeksu Pracy)  albo na podstawie przesłanki zgody.

Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora innym podmiotom grupy BALAJCZA.

Państwa dane będą przechowywane:

 • w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji – do czasu zakończeniu procesu rekrutacyjnego;
 • w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji – do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi procesu rekrutacji – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń; a w razie wszczęcia postępowania z takiego roszczenia – po prawomocnym zakończenia postępowania.

Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie przesłanki zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Prawa wymienione w punktach 1-7 powyżej można zrealizować wysyłając mail na adres: praca@balajcza.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych – w zależności od ich kategorii – może być:

 • wymogiem ustawowym i możecie być Państwo zobowiązani do ich podania a brak ich podania może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w procesie rekrutacji;
 • dobrowolne, gdy Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przesłanki zgody; brak podania tych danych nie będzie się dla Państwa wiązał z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Data publikacji: 2018-06-05 00:00:00

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH