Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

W zakresie tłumaczeń pisemnych wyróżniamy:

 • wariant specjalistyczny

Ten wariant tłumaczeń dotyczy tekstów, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy. Dlatego wykonuje je zawsze tłumacz specjalista w danej dziedzinie. Nasi Klienci zamawiają najczęściej następujące rodzaje tłumaczeń specjalistycznych:

 • finansowe i z zakresu bankowości
 • prawne
 • tłumaczenia opisów patentowych
 • ekonomiczne
 • handlowe
 • biznesowe
 • techniczne
 • medyczne i z zakresu farmacji
 • informatyczne
 • z zakresu marketingu i PR
 • dotyczące Unii Europejskiej
 • tłumaczenia stron internetowych

W wariancie specjalistycznym tłumacz, dokonując przekładu tekstu źródłowego, uwzględnia zalecenia Klienta. Wykonuje także autokorektę tekstu.

 • wariant specjalistyczny PLUS

W tym wariancie tłumaczenie wymagające fachowej wiedzy z danej dziedziny podlega korekcie drugiego tłumacza specjalisty.

 • tłumaczenia przysięgłe

Ten rodzaj tłumaczeń pisemnych dotyczy dokumentów urzędowych: dowodów tożsamości, aktów notarialnych, pism sądowych, dyplomów, odpisów z rejestrów itp. Może być wykonywany wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, którzy przetłumaczone dokumenty opatrują imienną pieczęcią i podpisem poświadczają ich zgodność z oryginałem (uwierzytelnianie). Tłumaczenia przysięgłe sporządzane są na żądanie urzędów, sądów, a także w przypadku zamówień publicznych.

Tłumaczenia tego typu wykonuje jedynie tłumacz przysięgły, posiadający uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości i wpisany do ministerialnego rejestru. Aby nabyć uprawnienia, tłumacz musi zdać państwowy egzamin przygotowany i przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W Polsce podstawą wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczeń uwierzytelnionych wymagają najczęściej urzędy, sądy, policja, prokuratura oraz organizatorzy przetargów.

 • korekta i weryfikacja tłumaczeń obcych

To dodatkowa usługa, jaką BALAJCZA świadczy dla swoich Klientów w ramach tłumaczeń pisemnych.

Data publikacji: 2015-02-25 08:20:19

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH