Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

W zakresie tłumaczeń pisemnych wyróżniamy:

 • wariant specjalistyczny

Ten wariant tłumaczeń dotyczy tekstów, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy. Dlatego wykonuje je zawsze tłumacz specjalista w danej dziedzinie. Nasi Klienci zamawiają najczęściej następujące rodzaje tłumaczeń specjalistycznych:

 • finansowe i z zakresu bankowości
 • prawne
 • tłumaczenia opisów patentowych
 • ekonomiczne
 • handlowe
 • biznesowe
 • techniczne
 • medyczne i z zakresu farmacji
 • informatyczne
 • z zakresu marketingu i PR
 • dotyczące Unii Europejskiej
 • tłumaczenia stron internetowych

W wariancie specjalistycznym tłumacz, dokonując przekładu tekstu źródłowego, uwzględnia zalecenia Klienta. Wykonuje także autokorektę tekstu.

 • wariant specjalistyczny PLUS

W tym wariancie tłumaczenie wymagające fachowej wiedzy z danej dziedziny podlega korekcie drugiego tłumacza specjalisty.

 • tłumaczenia przysięgłe

Ten rodzaj tłumaczeń pisemnych dotyczy dokumentów urzędowych: dowodów tożsamości, aktów notarialnych, pism sądowych, dyplomów, odpisów z rejestrów itp. Może być wykonywany wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, którzy przetłumaczone dokumenty opatrują imienną pieczęcią i podpisem poświadczają ich zgodność z oryginałem (uwierzytelnianie). Tłumaczenia przysięgłe sporządzane są na żądanie urzędów, sądów, a także w przypadku zamówień publicznych.

Tłumaczenia tego typu wykonuje jedynie tłumacz przysięgły, posiadający uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości i wpisany do ministerialnego rejestru. Aby nabyć uprawnienia, tłumacz musi zdać państwowy egzamin przygotowany i przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W Polsce podstawą wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczeń uwierzytelnionych wymagają najczęściej urzędy, sądy, policja, prokuratura oraz organizatorzy przetargów.

 • korekta i weryfikacja tłumaczeń obcych

To dodatkowa usługa, jaką BALAJCZA świadczy dla swoich Klientów w ramach tłumaczeń pisemnych.

Data publikacji: 2015-02-25 08:20:19

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 250 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH