Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczeniami przysięgłymi najczęściej zamawianymi przez Klientów BALAJCZA są tłumaczenia:

  • dokumentów samochodowych,
  • dokumentów związanych z prowadzeniem firmy: faktur, zaświadczeń o przyznaniu numerów NIP, VAT UE i REGON, wpisów do ewidencji, odpisów z KRS itp.,
  • aktów urodzenia, ślubu, zgonu,
  • dokumentów prawnych: aktów notarialnych dotyczących kupna bądź sprzedaży nieruchomości, umów o pracę, umów handlowych, wyroków i postanowień sądowych, pełnomocnictw,
  • pozostałych dokumentów urzędowych: świadectw, dyplomów, prac naukowych, certyfikatów, pism urzędowych.

Tłumaczenia tego typu wykonuje jedynie tłumacz przysięgły, posiadający uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości i wpisany do ministerialnego rejestru. Aby nabyć uprawnienia, tłumacz musi zdać państwowy egzamin przygotowany i przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W Polsce podstawą wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczeń uwierzytelnionych wymagają najczęściej urzędy, sądy, policja, prokuratura oraz organizatorzy przetargów.

W Biurze Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA podstawę rozliczenia tłumaczenia przysięgłego (jak również nieprzysięgłego) stanowi liczba zawartych w nim stron obliczeniowych. W przypadku tłumaczeń przysięgłych obejmuje ona 1125 znaków ze spacjami – to liczba ustalona z góry przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla wszystkich tłumaczeń przysięgłych wykonanych w Polsce, niezależnie od tematyki i kombinacji językowej. Wynagrodzenie za tłumaczenie przysięgłe ustne również jest określone z góry przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Ze względu na opisaną wyżej specyfikę tłumaczeń przysięgłych ich cena jest zazwyczaj wyższa niż cena tłumaczeń zwykłych.

Data publikacji: 2015-02-12 14:56:37

 

12 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 16 000 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI

 ________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.