Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczeniami przysięgłymi najczęściej zamawianymi przez Klientów BALAJCZA są tłumaczenia:

  • dokumentów samochodowych,
  • dokumentów związanych z prowadzeniem firmy: faktur, zaświadczeń o przyznaniu numerów NIP, VAT UE i REGON, wpisów do ewidencji, odpisów z KRS itp.,
  • aktów urodzenia, ślubu, zgonu,
  • dokumentów prawnych: aktów notarialnych dotyczących kupna bądź sprzedaży nieruchomości, umów o pracę, umów handlowych, wyroków i postanowień sądowych, pełnomocnictw,
  • pozostałych dokumentów urzędowych: świadectw, dyplomów, prac naukowych, certyfikatów, pism urzędowych.

Tłumaczenia tego typu wykonuje jedynie tłumacz przysięgły, posiadający uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości i wpisany do ministerialnego rejestru. Aby nabyć uprawnienia, tłumacz musi zdać państwowy egzamin przygotowany i przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W Polsce podstawą wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczeń uwierzytelnionych wymagają najczęściej urzędy, sądy, policja, prokuratura oraz organizatorzy przetargów.

W Biurze Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA podstawę rozliczenia tłumaczenia przysięgłego (jak również nieprzysięgłego) stanowi liczba zawartych w nim stron obliczeniowych. W przypadku tłumaczeń przysięgłych obejmuje ona 1125 znaków ze spacjami – to liczba ustalona z góry przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla wszystkich tłumaczeń przysięgłych wykonanych w Polsce, niezależnie od tematyki i kombinacji językowej. Wynagrodzenie za tłumaczenie przysięgłe ustne również jest określone z góry przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Ze względu na opisaną wyżej specyfikę tłumaczeń przysięgłych ich cena jest zazwyczaj wyższa niż cena tłumaczeń zwykłych.

Data publikacji: 2015-02-12 14:56:37

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH