Ankieta lektora

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA E-ANKIETY

 Data:

 
 Dane osobowe:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Dane kontaktowe:
Adres mailowy:
Nr telefonu kontaktowego:
Adres zameldowania:
Adres koresponencyjny:
Komunikator internetowy:
Strona www:
Dane dot. rozliczenia:
Sposób rozliczenia: Faktura Vat / Rachunek
Umowa Zlecenia
Dane firmy (w przypadku faktury VAT / Rachunku)
Dane dot.zajęć językowych:
Wykształcenie (proszę podać nazwę uczelni, kierunek i specjalizację)
Certyfikaty / Kursy językowe
Języki:
Specjalizacja językowa:

Prawo
Finanse
Podatki
Ubezpieczenia
Unia Europejska
Technika
Budownictwo
Przemysł
Marketing
HR
Medycyna
Urzędowe
Biznes (ogólny)

Inne, nie wymienione powyżej (proszę wpisać jakie):

Od kiedy Pani/Pan prowadzi zajęcia językowe?:
Lekcje indywidualne: Tak
Nie
Lekcje grupowe:

Tak
Nie

˟ poproszę o wskazanie preferowanej liczby osób w grupie

Czy prowadzi Pani/Pan lektorat dla każdego poziomu nauczania? (jeżeli nie, to proszę wskazać dla których TAK):
Dla jakich poziomów nauczania Pani/Pan najchętniej prowadzi zajęcia?:
Materiały wykorzystywane do zajęć (proszę wymienić używane:
podręczniki, skrypty, materiały internetowe, inne):
W jakich firmach/instytucjach prowadził(a) Pani/Pan lektoraty (nazwa)?:
Z jakimi szkołami językowymi Pani/Pan współpracował(a) / współpracuje?:
Czy prowadzone zajęcia ukierunkowuje Pani/Pan bardziej na lekcje gramatyki czy konwersacje?:
Czy jakieś rejony/dzielnice miasta preferuje Pani/Pan najbardziej?
Czy może Pani/Pani dojechać na lekcji na:

na 1 godzinę lekcyjną (60 minut)
na 1 godzinę lekcyjną (90 minut)
wyłącznie zajęcia w bloku

˟ poproszę o wskazanie ilość godzin w bloku

Pozostałe informacje:
Stawka za 60 minut lekcji (netto przy FV/Rachunek, brutto przy umowie zleceniu): Indywidualne
Grupowe
Stawka za 90 minut lekcji (netto przy FV/Rachunek, brutto przy umowie zleceniu): Indywidualne
Grupowe
Typ zajęcia: Zajęcia główne
Dodatkowe
Dyspozycyjność:

Poniedziałek                                              godziny:


Wtorek                                                        godziny:


Środa                                                          godziny:


Czwartek                                                    godziny:


Piątek                                                         godziny:


Weekend                                                   godziny:

Dojazd do klienta: Tak
Nie
Nauka przez Skype: Tak
Nie
Rekomandacje: Tak
Nie

 

 

 

Data publikacji: 2020-01-03 15:14:58

 

12 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 16 000 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI

 ________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.