Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

W zakresie tłumaczeń pisemnych wyróżniamy:

 • wariant specjalistyczny

Ten wariant tłumaczeń dotyczy tekstów, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy. Dlatego wykonuje je zawsze tłumacz specjalista w danej dziedzinie. Nasi Klienci zamawiają najczęściej następujące rodzaje tłumaczeń specjalistycznych:

 • finansowe i z zakresu bankowości
 • prawne
 • tłumaczenia opisów patentowych
 • ekonomiczne
 • handlowe
 • biznesowe
 • techniczne
 • medyczne i z zakresu farmacji
 • informatyczne
 • z zakresu marketingu i PR
 • dotyczące Unii Europejskiej
 • tłumaczenia stron internetowych

W wariancie specjalistycznym tłumacz, dokonując przekładu tekstu źródłowego, uwzględnia zalecenia Klienta. Wykonuje także autokorektę tekstu.

 • wariant specjalistyczny PLUS

W tym wariancie tłumaczenie wymagające fachowej wiedzy z danej dziedziny podlega korekcie drugiego tłumacza specjalisty.

 • tłumaczenia przysięgłe

Ten rodzaj tłumaczeń pisemnych dotyczy dokumentów urzędowych: dowodów tożsamości, aktów notarialnych, pism sądowych, dyplomów, odpisów z rejestrów itp. Może być wykonywany wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, którzy przetłumaczone dokumenty opatrują imienną pieczęcią i podpisem poświadczają ich zgodność z oryginałem (uwierzytelnianie). Tłumaczenia przysięgłe sporządzane są na żądanie urzędów, sądów, a także w przypadku zamówień publicznych.

Tłumaczenia tego typu wykonuje jedynie tłumacz przysięgły, posiadający uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości i wpisany do ministerialnego rejestru. Aby nabyć uprawnienia, tłumacz musi zdać państwowy egzamin przygotowany i przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W Polsce podstawą wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczeń uwierzytelnionych wymagają najczęściej urzędy, sądy, policja, prokuratura oraz organizatorzy przetargów.

 • korekta i weryfikacja tłumaczeń obcych

To dodatkowa usługa, jaką BALAJCZA świadczy dla swoich Klientów w ramach tłumaczeń pisemnych.

 

Data publikacji: 2015-02-25 08:20:19

 

12 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 16 000 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI

 ________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.