BALAJCZA Partnerem Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ

Data publikacji: 2015-09-23 06:16:26

BALAJCZA Partnerem Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka

INFORMACJA PRASOWA

 

21 września 2015

W dniu dzisiejszym została opublikowana polska wersja językowa Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka [link do PDF].

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (oryg. UN Guiding Principles Reporting Framework) to pierwsze kompleksowe wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sporządzania sprawozdań na temat praw człowieka, umożliwiające im wywiązanie się z ich odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka. Obowiązek ten został określony w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (dalej: Wytyczne ONZ), które stanowią miarodajny światowy standard w tym zakresie.

Ramy sprawozdawczości zostały opublikowane w lutym 2015 r., w ramach Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative, prowadzonej wspólnie przez Shift i Mazars, która jest realizowana w otwartym, globalnym procesie konsultacji z udziałem przedstawicieliprzedsiębiorstw,grup inwestorów, rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, firm oferujących usługi zewnętrznej weryfikacji sprawozdań, prawników i innych organizacjieksperckichze wszystkichregionów świata.

Dostępność Ram sprawozdawczości w języku polskim czyni je bardziej przystępnymi dla firm polskich i prowadzących na terenie Polski działalność gospodarczą, szczególnie w przededniu wdrożenia w pierwszej połowie 2016 r. do polskiego prawa dyrektywy UE dot. sprawozdawczości informacji niefinansowych przez firmy. Przetłumaczenie na język polski szeregu pojęć dotychczas nieobecnych w dyskursie dotyczącym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ma także szansę przełożyć się na bardziej efektywne zarządzanie, skuteczną komunikację i identyfikację ryzyk biznesowych, a w efekcie zmniejszenie negatywnego wpływu firm stosujących Ramy sprawozdawczości na poszanowanie praw człowieka.

Na jesień br. zaplanowano także opublikowanie w języku polskim szczegółowych wytycznych dot. stosowania Ram sprawozdawczości (oryg. UNGPs Reporting Framework implementation guidance). Ponadto, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz współtwórca standardu – organizacja Shift, przeprowadzą w dniu 12 listopada br. nieodpłatny warsztat, którego celem jest zapoznanie polskich firm z praktycznymi aspektami stosowania Ram sprawozdawczości.

Polska wersja językowa Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu przy wsparciu Orange Polska, Balajcza Specialized Translations, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i ProfitCom Software, oraz dzięki wsparciu merytorycznemu pani Danuty Kędzierskiej, Kierownik ds. CSR w TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., dr Łucji Nowak, radcy prawnemu, oraz ekspertek Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu – Beaty Faracik oraz Joanny Szymonek.

Więcej informacji na stronie: www.pihrb.org

Kontakt: Beata Faracik, PIHRB, beata.faracik@pirhb.org | M: +48 503 111 721

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 250 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH