BALAJCZA Partnerem Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ

Data publikacji: 2015-09-23 06:16:26

BALAJCZA Partnerem Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka

INFORMACJA PRASOWA

 

21 września 2015

W dniu dzisiejszym została opublikowana polska wersja językowa Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka [link do PDF].

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (oryg. UN Guiding Principles Reporting Framework) to pierwsze kompleksowe wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sporządzania sprawozdań na temat praw człowieka, umożliwiające im wywiązanie się z ich odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka. Obowiązek ten został określony w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (dalej: Wytyczne ONZ), które stanowią miarodajny światowy standard w tym zakresie.

Ramy sprawozdawczości zostały opublikowane w lutym 2015 r., w ramach Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative, prowadzonej wspólnie przez Shift i Mazars, która jest realizowana w otwartym, globalnym procesie konsultacji z udziałem przedstawicieliprzedsiębiorstw,grup inwestorów, rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, firm oferujących usługi zewnętrznej weryfikacji sprawozdań, prawników i innych organizacjieksperckichze wszystkichregionów świata.

Dostępność Ram sprawozdawczości w języku polskim czyni je bardziej przystępnymi dla firm polskich i prowadzących na terenie Polski działalność gospodarczą, szczególnie w przededniu wdrożenia w pierwszej połowie 2016 r. do polskiego prawa dyrektywy UE dot. sprawozdawczości informacji niefinansowych przez firmy. Przetłumaczenie na język polski szeregu pojęć dotychczas nieobecnych w dyskursie dotyczącym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ma także szansę przełożyć się na bardziej efektywne zarządzanie, skuteczną komunikację i identyfikację ryzyk biznesowych, a w efekcie zmniejszenie negatywnego wpływu firm stosujących Ramy sprawozdawczości na poszanowanie praw człowieka.

Na jesień br. zaplanowano także opublikowanie w języku polskim szczegółowych wytycznych dot. stosowania Ram sprawozdawczości (oryg. UNGPs Reporting Framework implementation guidance). Ponadto, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz współtwórca standardu – organizacja Shift, przeprowadzą w dniu 12 listopada br. nieodpłatny warsztat, którego celem jest zapoznanie polskich firm z praktycznymi aspektami stosowania Ram sprawozdawczości.

Polska wersja językowa Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu przy wsparciu Orange Polska, Balajcza Specialized Translations, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i ProfitCom Software, oraz dzięki wsparciu merytorycznemu pani Danuty Kędzierskiej, Kierownik ds. CSR w TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., dr Łucji Nowak, radcy prawnemu, oraz ekspertek Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu – Beaty Faracik oraz Joanny Szymonek.

Więcej informacji na stronie: www.pihrb.org

Kontakt: Beata Faracik, PIHRB, beata.faracik@pirhb.org | M: +48 503 111 721

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH