Fanletter 02/2020

BALAJCZA poleca: Forum eksportu – spotkanie z Dyrektorami Izb Francuskich z krajów Europy Środkowej

Fanletter 02/2020

www.balajcza.pl

balajcza(małpa)balajcza.pl

+48 22 643 47 94 

 

BALAJCZA poleca: Forum eksportu – spotkanie z Dyrektorami Izb Francuskich z krajów Europy Środkowej

 

W dniu 16 stycznia 2020 r., Francusko-Polska Izba Gospodarcza zorganizowała pierwsze Forum eksportu w siedzibie CCIFP. Do dyspozycji uczestników byli Dyrektorzy 7 Izb Francuskich z regionu Europy Środkowej, którzy odpowiadali na pytania dotyczące:

 • najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w danym kraju
 • specyfiki rynku lokalnego
 • szans na rozwój określonych produktów lub usług w danym kraju
 • wymogów formalnych w zakresie eksportu na dany rynek
 • ogólnych informacji na temat gospodarki i prowadzenia działalności, z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Podczas indywidualnych spotkań B2B uczestnicy mogli poznać specyfikę poszczególnych rynków i przekonać się, który kierunek będzie najlepszy dla ich firmy.

W Forum wzięli udział:

 • Agnes Ducrot – Dyrektor Generalna Izby Francuskiej na WĘGRZECH oraz Edina Gyulai-Kertesi, Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu w Izbie Węgierskiej
 • Michal Macko – Dyrektor Generalny Izby Francuskiej w CZECHACH
 • Zuzanna Desvergnes – Dyrektor Generalna Izby Francuskiej na SŁOWACJI oraz Daniela Danisowa, Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu w Izbie Słowackiej
 • Adriana Record – Dyrektor Generalna Izby Francuskiej w RUMUNII
 • Marco Klenovic – Dyrektor Generalny Izby Francuskiej w CHORWACJI
 • Sanja Ivanic – Dyrektor Generalna Izby Francuskiej w SERBII
 • Monika Constant – Dyrektor Generalna Izby Francuskiej w Polsce oraz Lilla Bacha, Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu Le Booster w CCIFP, które odpowiadały na pytania dotyczące FRANCJI i rynków frankofońskich

Wydarzenie miało formę indywidualnych, 30-minutowych spotkań z wybranymi przez uczestników Dyrektorami Generalnymi lub Kierownikami Centrów Rozwoju Biznesu. Językiem roboczym spotkań był francuski lub angielski.

W wydarzeniu tym wzięła również udział BALAJCZA Linguistic Services,  którą reprezentowała Pani Timea Balajcza, Dyrektor Zarządzająca firmy.

Zachęcamy do udziału w kolejnym Forum Eksportu, gdyż jest to doskonała okazja do nawiązania kontaktów i skutecznego poznania nowych rynków.

*(na zdjęciu) prezentacja dotycząca Węgier prowadzona przez Agnes Ducrot Dyrektor Generalną Izby Francuskiej na Węgrzech oraz Edinę Gyulai-Kertesi, Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu w Izbie Węgierskiej

 
 UCZ SIĘ JĘZYKÓW Z BALAJCZA
 
Angielski idiom na ten tydzień

"time please!"

 

Znaczenie polskie: zamykamy! (in a pub)

Znaczenie francuskie: on ferme!

Przykład: "Time please! These were the last drinks. Please come back tomorrow."

 CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA

Grupa Wyszehradzka

 

Grupa Wyszehradzka (V4) – organizacja zrzeszająca cztery państwa Europy Środkowej – Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, której celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami; w początkowej fazie w szczególności dotyczyło to kwestii przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO. Utworzona została w 1991 roku przez trzy państwa (Polskę, Węgry i Czechosłowację) tworzące tzw. Trójkąt Wyszehradzki. W późniejszym czasie, w wyniku rozpadu Czechosłowacji (1 stycznia 1993 r.), członkami Grupy stały się Czechy i Słowacja. Jedyną instytucją Grupy jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund). Od 2016 roku w dniu 15 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wyszehradzki.

Nazwa „Grupa Wyszehradzka” została przyjęta po spotkaniu prezydenta Polski Lecha Wałęsy, prezydenta Czechosłowacji Václava Havla oraz premiera Węgier Józsefa Antalla, które odbyło się 15 lutego 1991 r. na zamku w węgierskim mieście Wyszehrad. Spotkanie to zostało zaplanowane specjalnie w takim gronie, ponieważ państwa te miały nie tylko zbieżne główne cele polityki zagranicznej, ale także podobne możliwości jej realizacji, czym różniły się od pozostałych państw byłego bloku komunistycznego, których droga do struktur europejskich i północnoatlantyckich była znacznie dłuższa, ze względu na mniejsze zaawansowanie wewnętrznych przemian, bądź, jak w przypadku Słowenii, znacznie krótsza.

Wybór miejsca był nawiązaniem do spotkań królów Polski, Czech i Węgier w Wyszehradzie w 1335 i 1338 roku.

Na spotkaniu ustalono zasady przyszłej współpracy pomiędzy tymi państwami, a w szczególności uzgodniono, że będą one wzajemnie konsultować i koordynować swoje działania oraz, że na arenie międzynarodowej będą wzajemnie wspierać swoje dążenia. Jako główny cel przyjęto wspólną integrację z Europą i strefą atlantycką, co miało zapobiec powstaniu nowych podziałów po upadku bloku wschodniego. Z celu tego wynikała część deklarowanych na spotkaniu założeń, np. poszanowanie praw człowieka, budowanie demokracji parlamentarnej, niwelowanie gospodarczych i administracyjnych pozostałości po poprzednim ustroju.

Drugie spotkanie Grupy Wyszehradzkiej odbyło się 6 października 1991 roku w Krakowie. Na jego przebieg i przyjęte deklaracje wpłynął upadek Związku Radzieckiego i konflikt jugosłowiański. Skoncentrowano się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa państwom Grupy, ponieważ po rozwiązaniu Układu Warszawskiego nie były one członkami żadnego sojuszu militarnego.

Kolejne ważne spotkanie odbyło się w Pradze 6 maja 1992 roku. Oprócz prezydentów państw pojawili się na nim przedstawiciele Komisji Europejskiej i trzech kolejnych prezydencji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Po nim wiele spotkań odkładano, m.in. z powodu „aksamitnego rozwodu” w Czechosłowacji. Ponadto, po 1993 roku zarówno Czechy i Słowacja sprzeciwiały się współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Kolejne spotkanie odbyło się dopiero 15 maja 1999 roku w Bratysławie, po wyborach na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. Miała na nim miejsce symboliczna reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej. Wtedy też ustalono, że spotkania Grupy będą odbywać się 2 razy do roku, a uczestniczyć w nich będą premierzy państw członkowskich. Rok później powołano Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

Źródło: pl.wikipedia.org

 

 ŚMIEJ SIĘ RAZEM Z BALAJCZA
BALAJCZA Linguistic Services
ul. Kotylion 2, 02-860 Warszawa
Tel.: +48 22 643 47 94
Fax: +48 22 643 47 93
E-mail balajcza(małpa)balajcza.pl
Dbamy o Twoją prywatność. Klauzula informacyjna >>>
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka.

 

Data publikacji: 2020-01-30 11:14:11

10 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

ponad 1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH