Fanletter 13/2017

 
 
Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas newslettera...

wypisz się

 
O nas
Oferta
Rodzaje tłumaczeń
zobacz
w przeglądarce 
 
Kursy
Wycena
Specjalizacje
 
    +48 22 643 47 94 13/2017 Kontakt    
 
   
 
CO SŁYCHAĆ U BALAJCZA?
 
 
 
BALAJCZA partnerem konferencji "Made in Poland 2017"
 

jest mi niezmiernie miło poinformować, że już kolejny rok BALAJCZA Specialized Translations jest Partnerem Konferencji „Made in Poland”, która odbędzie się 30 marca 2017 r. (czwartek) w Warszawie. Jest to kolejna konferencja organizowana przez wydawnictwo Valkea dla swojego rocznika Made in Poland.

Warsaw Business Journal opublikował nową wersję rocznika Made in Poland, który ma na celu budowę silnej pozycji polskich marek za granicą, promocję krajowych przedsiębiorstw jako atrakcyjnych partnerów handlowych oraz przedstawienie istotnych aspektów, które czynią polską gospodarkę przyjaznym otoczeniem dla biznesu.

Konferencja ta będzie wyjątkową okazją do debaty zaproszonych ekspertów i autorytetów w temacie eksportu i polskiej gospodarki. Spotkanie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne, w trakcie których zaproszeni eksperci, autorytety w temacie eksportu i polskiej gospodarki będą dyskutować m.in. na temat szans i barier eksportowych dla polskich firm, a także wyzwań przed jakimi stoją polscy przedsiębiorcy.

www.balajcza.pl

 
   
 
   
 
UCZ SIĘ JĘZYKÓW Z BALAJCZA
 
 
 
Ciekawy idiom angielski na ten tydzień
"the cream of the crop"
 

Znaczenie po polsku: najlepsze ze wszystkiego

Przykład: "These three students are very bright. They are the cream of the crop in their class."

 
   
 
   
 
CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA
 
 
 
Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Turcji. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły.

1/ W którym narodzie 6 spośród 7 naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk znaczy do­słow­nie "nie­po­ko­na­ny­", "skała", "że­la­zo­", "sokół", "stal" i "bły­ska­wi­ca­"?

Wśród Turków. Te wo­jow­ni­czo brzmiące nazwiska zajmują na liście po­pu­lar­no­ści pozycje od drugiej do siódmej. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne, Öztürk, oznacza zaś "czystej krwi Turek".

2/ Jakiego pisma użyto do tego 'gra­fit­ti' wyrytego w IX w na schodach bazyliki Hagia Sophia w Kon­stan­ty­no­po­lu?

Run Wi­kin­gów. Kon­stan­ty­no­po­l, nazywany przez Wikingów Mi­kla­gar­de­m, gościł tysiące Wikingów i Saksonów słu­żą­cych jako na­jem­ni­cy Gwardii Wa­re­skiej. Słynęli oni z lo­jal­no­ści (w prze­ci­wień­stwie do lo­kal­nych żoł­nie­rzy, którym cesarz nie ufał) i wa­lecz­no­ści, ale także i pi­jań­stwa. Wie­lo­krot­nie stawali do walki po stronie Bi­zan­cju­m, w tym do bitew z Arabami.

3/ Jak brzmiała pierwsza nazwa Istam­bu­łu?

By­zan­tium. Miasto zostało założone w 660 p.n.e. jako kolonia Megary i nazwane na cześć jej króla Byzasa. W 324 n.e. Kon­sta­tyn Wielki uczynił je wschod­nią stolicą Imperium Rzym­skie­go. Miasto zmieniło wtedy nazwę na Nea Roma; jednak po­wszech­nie zaczęto je nazywać Kon­stan­ty­no­po­lem na cześć cesarza.

4/ Od czego pochodzi nazwa "tur­ku­s"?

Turcji. Nazwa turkus powstała w XVII wieku i wywodzi się od Turcji, gdyż tamtędy wiódł szlak handlowy tych kamieni z Persji. Sta­ro­żyt­ni Rzy­mia­nie (w czasach przed­tu­rec­ki­ch) nazywali ten kamień ka­la­item.

5/ Czyje głowy leżą na Górze Nemrut, która jest znaną atrakcją tu­ry­stycz­ną Turcji?

Różnych greckich i irań­skich bogów. Góra Nemrut ma wysokość 2134 m i znajduje się w po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej Turcji. Nie­opo­dal jej wierz­choł­ka znajduje się gro­bo­wiec króla Kom­ma­ge­ny Antiocha I. Gro­bo­wiec otaczają posągi bóstw greckich i irań­ski­ch, z których więk­szość została uszko­dzo­na poprzez strą­ce­nie głowy.

6/ Skąd pochodzi fez?

Z Maroka. Nazwa tego nakrycia głowy jasno wska­zu­je, że pochodzi ono z miasta Fes w Maroku, gdzie pojawiło się i zyskało po­pu­lar­ność w XVII wieku. Fez stał się po­wszech­ny wśród Turków po roku 1829, kiedy to sułtan Mehmet II zakazał swoim urzęd­ni­kom noszenia turbanów i uczynił fez ofi­cjal­nym na­kry­ciem głowy

7/ Na czym polega falaka, kara sto­so­wa­na niegdyś w Imperium Osmań­skim i na Bliskim Wscho­dzie?

Bi­czo­wa­niu stóp. Widoczny na zdjęciu prze­stęp­ca jest przy­go­to­wy­wa­ny do falaki. Bi­czo­wa­nie stóp jest nie­zwy­kle bolesne ze względu na znaj­du­ją­ce się w stopie liczne za­koń­cze­nia nerwów oraz liczne ruchome części stopy boleśnie prze­miesz­cza­ją­ce się względem siebie. Rany po falace goją się długo, unie­moż­li­wia­jąc cho­dze­nie.

8/ Który kraj w prze­szło­ści nosił nazwę Imperium Osmań­skie?

Turcja. Nazwa "o­smań­skie" pochodzi od dynastii osmań­skiej - władców Turcji od 13 wieku aż do 1922 roku.

Źródło: globalquiz.org, pl.wikipedia.org

 
   
 
   
 
ŚMIEJ SIĘ RAZEM Z BALAJCZA
 
 
 
Tłumaczenie z chińskiego...
 

Kawa z mlekiem

Kawa bez smaku

Mocna kawa

Ciekawa co to miało być ta kawa bez smaku :-)

 
   
 
   
 
Kursy i szkolenia z j. angielskiego
 
 
Business
English / French

 

Całościowe przygotowanie językowe w kontekście merytorycznym. Rozwój praktycznych umiejętności tj. prowadzenie prezentacji, rozmowy i negocjacje, współpraca z klientami zagranicznymi.
  Angielski / Francuski
specjalistyczny

 
Prowadzimy specjalistyczne indywidualne kursy językowe z zakresu biznesu, prawa, IT, marketingu, medycyny i wielu innych zagadnień.
  Regular
English / French

 

Ogólny język angielski – gramatyka, konwersacje, pisanie, słownictwo, nauka wymowy oraz akcentowania.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 
   
 
  Facebook   Twitter   LinkedIn   Blogger  
     
BALAJCZA Specialized Translations
ul.Kotylion1, 02-860 Warszawa
Tel.: +48 22 643 47 94
Fax: +48 22 643 47 93
Tel.kom.: +48 601 913 446
E-mail: timea.balajcza@balajcza.pl
 
Dbamy o Twoją prywatność.
Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas newslettera
wypisz się.

 

Data publikacji: 2017-04-07 16:13:55

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 2 500 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH